Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medita36/meditas.be/wp-content/plugins/timetable/timetable.php on line 1484
Intelligentieonderzoek - Meditas psychologie

Intelligentieonderzoek

  /    /  Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van de cognitieve mogelijkheden.  Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Intelligentieonderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • voor een terugbetaling van logopedie
  • bij studiebegeleiding (Wat zijn jouw zwaktes en sterktes? Hoe kan jij jouw sterktes gebruiken in het studieproces?)
  • bij verminderde leerresultaten van je kind (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?)
  • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

De duur van het onderzoek varieert van 1,5 tot 2,5 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal in de voormiddag. Indien je ziek bent of slecht geslapen hebt, kan er besloten worden om het onderzoek uit te stellen. Bij kinderen wordt er een pauze genomen tijdens de test. Jouw kind mag een koekje en/of drankje meenemen.

Welke IQ-test kan afgenomen worden?

  • WPPSI-III voor jonge kinderen

De derde editie van de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III) is een intelligentietest voor kinderen van 2½ t/m 7 jaar. Er is een korte versie voor de kinderen tot 4 jaar (5 subtests) en een uitgebreide versie voor kinderen vanaf 4 jaar (14 subtests).

 

  • WISC-III NL

De WISC-III NL is de meest door psychologen gebruikte test voor het beoordelen van de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

 

  • SON-R niet-verbale intelligentietest

De Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest is een test die geschikt is voor kinderen en volwassen van tweeënhalf tot veertig jaar. Het betreft een niet-verbale test omdat er geen gebruik wordt gemaakt van gesproken of geschreven taal.  Omwille van deze reden is deze test geschikt voor het vaststellen van de intelligentie indien er een beperking is op vlak van de verbale communicatie. Voorbeelden hiervan zijn kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, met een taal- en spraakstoornis, zwakbegaafdheid, autisme, doofheid of slechthorend zijn, het weinig beheersen van de Nederlandse taal.

 

  • WAIS-IV NL

De WAIS-IV NL meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen van 16 tot 85 jaar. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.  Deze IQ test wordt vaak ingezet om  inzicht te geven bij studiekeuzes of beroepsoriëntatie.

Verslaggeving

De verslaggeving geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van het kind, jongere of volwassene.  Je ontvangt heldere uitleg bij de gebruikte terminologie. In het verslag staat de totale intelligentiescore (algemeen IQ) en een intelligentiescore op verschillende deelgebieden van intelligentie (bv. verbaal IQ, performaal IQ, verwerkingssnelheid).  Factoren als motivatie, taakaanpak, concentratie, eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol.