Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medita36/meditas.be/wp-content/plugins/timetable/timetable.php on line 1484
Diagnostiek - Meditas psychologie

Diagnostiek

  /    /  Diagnostiek
Diagnostiek
Hoe gaat dat zo een sessie bij de psycholoog?

Afhankelijk van de problematiek kan er (vrijblijvend) voorgesteld worden om testen af te leggen of vragenlijsten in te vullen.

Een diagnostisch onderzoek is mogelijk zonder dat er noodzaak is aan verdere begeleiding of therapie. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke diagnostische onderzoeken.

Vind je het als ouder moeilijk om je kind uit te leggen hoe de sessie in elkaar zal zitten en hem/haar gerust te stellen? Gebruik dan één van onze storyboards hieronder!

Belevingsonderzoek
(kinderen en jongeren)

Een belevingsonderzoek brengt het emotioneel en sociaal functioneren van je kind in kaart. Na dit belevingsonderzoek kunnen we beter begrijpen waar de problemen bij je kind vandaan komen en daar gericht aan werken.

GEZINSTHERAPIE

Bij gezinstherapie wordt het volledige gezin uitgenodigd.
Jullie spelen allemaal een belangrijke rol in elkaars leven.
Moeilijkheden die door één of meerdere gezinsleden ervaren worden,
kunnen voortvloeien uit een familiaal disfunctioneren, maar ook een invloed
uitoefenen op het gezin. In plaats van zich tot één persoon te richten, richt men zich tot het volledige gezin.

Door middel van gesprekstherapie is het de bedoeling om de klachten
of problemen te doen verminderen of verdwijnen.
Dit kan doordat elk gezinslid zich anders gaat gedragen
tegenover de ander of anders op elkaar gaan reageren.
Bewustwording, inzicht of een andere blik op de problemen,
op zichzelf of op de onderlinge relatie kan ook voor verandering zorgen.

 

Wanneer kiezen voor gezinstherapie?

  • Verandering in de thuissituatie bijvoorbeeld een echtscheiding, overlijden, ziekte,… Gezinstherapie kan helpen om elkaar beter te begrijpen en het samen een plek te geven.
  • Problemen of conflicten tussen gezinsleden bijvoorbeeld bij moeilijkheden als nieuw samengesteld gezin, gedragsproblemen,…
  • Wanneer een ouder een probleem ervaart en dit een effect heeft op andere leden van het gezin bijvoorbeeld werkverlies, depressie, verslaving,…
  • Bij psychosomatische klachten zoals  buikpijn, hoofdpijn,… Psychische klachten kunnen leiden tot lichamelijke klachten.
  • Als uw kind uit huis geplaatst is of herstel van contactbreuk tussen ouder(s) en kind. Het is dan mogelijk dat we samen met u kijken hoe het contact tussen u en je uw kind kan worden verbeterd.
Intelligentieonderzoek
(kinderen en jongeren)

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een kind of jongere.
Voor terugbetaling te krijgen voor logopedie dient er een intelligentieonderzoek te gebeure

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te verschaffen over bepaalde problemen,
situaties en/of de effecten daarvan op het gezin.
Ouderbegeleiding biedt dan hulp aan ouders die zich zorgen maken over hun kind.

SPELTHERAPIE

Bij speltherapie wordt het spel gebruikt als therapeutisch middel en is geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen
en kunnen hun gevoelens en gedachten nog niet zo goed onder woorden brengen.

Neuropsychologisch onderzoek (kinderen en jongeren):

Een neuropsychologisch onderzoek wordt gestart, als je merkt dat je kind problemen ervaart op één van volgende domeinen: aandacht, concentratie, planningsvaardigheden, impulscontrole, korte- of lange termijn geheugen, automatiseren, …. Aan de hand van dit onderzoek kunnen de sterke en zwakke kanten van jouw kind in kaart worden gebracht.

Persoonlijkheidsonderzoek (volwassenen):

Via een persoonlijkheidsonderzoek wordt je persoonlijk functioneren in kaart gebracht. Dit onderzoek helpt je om inzicht te krijgen in jouw gedrag waarna je van daaruit jouw aanpak kan sturen.

Na het onderzoek worden de testen en/of vragenlijsten gescoord, verwerkt en wordt er een verslag opgemaakt. Tijdens een nabespreking worden de resultaten uitvoerig besproken.